-->

Soal-Jawab Fungsi

Topik Bahasan

Soal:
Diketahui fungsi f(x)=ax+b. Jika f(2)=1 dan f(-3)=-14. Tentukan f(x) dan nilai dari f(5).

Pembahasan:
Sesuai pendefenisian fungsi:
f(x)=ax+b
f(2)=a(2)+b
1=2a+b => 2a+b=1

f(-3)=a(-3)+b
-14=-3a+b => -3a+b=-14

Eliminasi/subtitusi persamaan ke-dua persamaan.

   2a+b=1
-3a+b=-14
--------------(-)
5a  = 15
a=3

2a+b= 1
2(3)+b=1
6+b=1
b=-5

f(x)=ax+b = 3x-5
f(5)= 3(5)-5=10..

Cari Soal dan Pembahasan tentang

Loading...